Etický kodex společnosti

Společnost U.C. Universal Company s.r.o. si zakládá na trvale udržitelném hospodaření a zároveň si je vědoma své společenské zodpovědnosti. Společnost používá následující zásady:


 1. Dodržování zákonů a základních lidských práv

  Ve všech zemích dodržujeme příslušné zákony, hodnoty, normy a sociální pořádky.

 2. Diskriminace

  Zastáváme právo rovnosti šancí. Netolerujeme žádnou diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, národnosti, postižení, sociálního původu nebo sexuální orientace.

 3. Dětská práce

  Odsuzujeme dětskou práci a dbáme na zákonné úpravy pro minimální věk zaměstnanců.

 4. Nucené práce a tresty

  Odsuzujeme nucené práce a tělesné tresty a jakoukoli formu šikany.

 5. Korupce

  Odmítáme jakoukoli formu korupce.

 6. Právo sdružování

  Uznáváme právo našich zaměstnanců na svobodu shromažďování. S důvěrou a otevřeně spolupracujeme s jejich zástupci.

 7. Spravedlivé odměňování a pracovní doba

  Mzdy a sociální dávky odpovídají minimálně zákonným standardům dané země.

 8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

  Chráníme naše zaměstnance před nebezpečím na pracovních místech a podporujeme opatření pro zachování zdraví a bezpečí.

 9. Ochrana životního prostředí

  Naše výrobky, služby a procesy formujeme s ohledem na životní prostředí. Všude tam, kde jsme zastoupeni, bereme v úvahu nároky na životní prostředí a zodpovědně zacházíme s přírodními zdroji.

S pozdravem

René Köppel
Jednatel